Wennen  
     
   
Wennen  
 
             
Het grote moment breekt aan; uw kind voor het eerst naar Together brengen. Een moeilijk moment voor uw kind, maar zeker ook voor u! Onze ervaring is; dat de zorg voor het kind dan vaak voor het eerst aan vreemden uit handen wordt gegeven. We geven u en uw kind de kans om langzaam aan de nieuwe situatie te wennen. Door middel van een vast wenschema, welke dient als houvast en per kind kan verschillen. Het karakter, de leeftijd en de fase van het kind spelen hierin onder meer een belangrijke rol. De eerste dag verblijft u samen met uw kind 1 á 1,5 uur op het kinderdagverblijf. Er worden allerlei zaken rondom de verzorging van uw kind met u doorgenomen. Geleidelijk gaat het aantal uren dat uw kind zonder u verblijft bij Together omhoog. Het wenschema wordt opgesteld in overleg en op basis van de situatie van u en uw kind.  

Het doel van de wenperiode is:

  • Het wennen voor het kind aan de nieuwe omgeving en het opbouwen van een vertrouwensband tussen de leidster en het kind.
  • Het wennen voor de ouder/verzorger met de nieuwe situatie en het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie tussen de ouders en de leidsters.
  • Het afstemmen op elkaar; kind, ouder/verzorger en leiding.