Visie van Together  
     
   
Visie
 
             

Naarmate kinderen ouder worden, groeit de leefwereld van een kind. Voor de ontwikkeling van kinderen is het van belang dat zij op vroege leeftijd kennis maken met een breed scala aan activiteiten. Lichamelijke beweging, muziek, educatieve spelprogramma’s bieden een verrijking van de persoonlijkheid. Onze doelstelling is om kinderen te begeleiden op speelse wijze en op eigen tempo om hun interesses te ontwikkelen en hun mogelijkheden te verkennen.

Binnen het kinderdagverblijf hangt een huiselijke sfeer waar in wordt gespeeld op het veelvuldig contact met leeftijdgenootjes. De harmonie binnen de groep speelt een belangrijke rol. Door kinderen positief te bekrachtigen en aan te moedigen geven wij hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Wij nemen de kinderen en de communicatie met hen serieus. Eendracht geeft kracht!

 

Kinderdagverblijf Together zoekt actief de samenwerking ouders/verzorgers en gelijkgestemde instellingen die onze visie kunnen versterken. De doorvertaling van onze werkwijze treft u aan binnen alle aspecten van ons kinderdagverblijf. Een bindende factor bij Together is; zoals het woord aangeeft “samen”! Samen, zorgdragen voor uw kind.

Samenvattend:
Samen bouwen aan de toekomst van uw kind!
Emotionele veiligheid
Sociale en persoonlijke competenties
Normen en waarden

U wilt een uitgebreide toelichting over onze werkwijze? Vraag naar ons pedagogisch plan.