Vierogenprincipe  
     
   
 
Vierogen  
             
Naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam is het vierogenprincipe geïntroduceerd door de Commissie Gunning. Het vierogenprincipe treedt per 1 juli 2013 in werking en is verplicht voor alle kinderdagverblijven. Dit principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog altijd alleen op de groep staan. Het vierogenprincipe is de basis voor veiligheid in de kinderopvang. De ondernemer dient bij de invulling van het vierogenprincipe rekening te houden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een pedagogische medewerker alleen op de groep of in het kinderdagverblijf is.
Een aantal denkbare oplossingsrichtingen zijn:
  • Open, professioneel klimaat
  • Aan de randen van de dag samenvoegen van stamgroepen
  • Bouwkundige voorzieningen
  • Mogelijke inzet audiovisuele middelen

  Tijdens het oprichten in 2009 heeft Kinderdagverblijf Together ervoor gekozen voor een veilige ruimte en veel toezicht doormiddel van inzet van stagiaires. De stagiaire kan ook vervangen worden door een vaste beroepskracht en ten opzichte van de ruimtes zijn we altijd blijven kijken hoe we de ruimte nog veiliger kunnen maken. In 2011 is er ook gekozen voor audio en videoapparatuur te plaatsen in elke ruimte, verder zijn alle ruimtes nog overzichtelijker. Hierdoor voldoet Kinderdagverblijf Together al geruime tijd aan de nieuwe regelwetgeving. Maar we blijven altijd kijken hoe we de veiligheid kunnen verbeteren en staan altijd open voor suggesties van ouders/verzorgers.