Oudercontacten  
     
   
 
oudercontact  
             

De fundamentele basis voor het werken met kinderen is een goede verstandshouding met ouder(s)/verzorger(s). Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking. Overdrachtinformatie over uw kind is van groot belang en mede daarom regelmatig contact met de ouders stellen we zeer op prijs. De diverse contactenmomenten met de ouder(s)/verzorger(s) bestaan uit:

  • De gespreksmomenten wanneer u uw kind haal en brengt.
  • De speciale ouderavonden, waarin verschillende thema kunnen worden besproken.
  • Wij kunnen een beroep doen op uw hulp voor het organiseren van activiteiten, uitstapjes, feestjes etc.
  • Om uw zo volledig mogelijk up-to-date te houden ontvangt u onze nieuwsbrief “Together”.

 

 

Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen binnen het kinderdagverblijf, verjaardagen etc. Het voltallige Together-team werkt aan de nieuwsbrief mee, waardoor u een zo volledig en veelzijdig mogelijk beeld krijgt van Together. Heeft u een leuk item voor de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven bij de leiding.

  • Het kindgesprek is om ouders/verzorgers te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren) maar ook ter wederzijdse uitwisseling.

Oudercommissie
De oudercommissie behartigt de belangen van ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van Kinderdagverblijf Together. De leden bestaat uit een kleine groep ouders. De oudercommissie is lid van BOinK, BOinK staat voor Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. U kunt bij BOinK terecht met al uw vragen over kinderopvang, mits u gebruik maakt van het kinderopvang.