Groepsleiding  
     
   
 
Groepsleiding  
             
Om uw kind passende individuele aandacht te schenken, werken wij samen met minimaal 3 vaste beroepskrachten op de groep. Om verzekerd te zijn van bekwame beroepskrachten werken wij uitsluitend met beroepskrachten met een passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen en welke tevens in het bezit zijn van verklaring omtrent het gedrag. Together staat open voor de nieuwe generatie leidsters en geeft stagiaires een kans. Stagiaires van Together studeren pedagogisch medewerker en/of helpende welzijn. Een pw-bol student deze leerling loopt stage in het kader van het onderdeel beroepspraktijkvorming van een bol-opleiding, die opleidt tot een diploma voor de functie pedagogisch medewerker. De student loopt twee dagen stage en gaat daarnaast drie dagen naar school. Wanneer afgestudeerd is deze student vakbekwaam groephulp en biedt ondersteuning aan de leidsters en verricht algemene verzorgende taken en/of licht huishoudelijke werkzaamheden.
De stagiaires pw-bol (pedagogische werker) en helpende welzijn (groepshulp) worden boventallig op de groep ingezet en worden nooit ingezet als beroepskracht.
 

Een bindende factor bij Together is; zoals het woord aangeeft “samen”! Samen, zorg dragen voor uw kind. Dit kan alleen wanneer er voldoende tijd en aandacht voor uw kind is en dus voldoende bekwame leidsters aanwezig zijn. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar, waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar De stamgroep is de ruimte waar kinderen van de dagopvang het grootste deel van de dag aanwezig zijn.

Beroepskracht-kind-ratio:

  • 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar
  • 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
  • 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
  • 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar