Aandachtsfunctionaris  
     
   
 
Aandachtsfunctionaris  
             
Iedereen die beroepsmatig met kinderen en gezinnen werkt, wordt door de overheid verplicht om per 1 juli 2013 met een meldcode te werken. Het gaat om organisaties binnen de kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Aandacht voor kindermishandeling blijft belangrijk. Vooral in peuterspeelzalen en kinderopvang. Daar brengen kinderen veel tijd door. Dus is het belangrijk dat we kindermishandeling signaleren en weten wat we kunnen doen. Naast de meldcode zijn er ook twee aandachtsfunctionarissen.

De aandachtsfunctionaris is de motor in het signaleringsproces.
  Binnen Kinderdagverblijf Together zijn er twee aandachtsfunctionarissen die deskundig zijn op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en waar collega’s bij een vermoeden van kindermishandeling mee kunnen overleggen over de vervolgstappen. Deze persoon kan bijvoorbeeld ook aanwezig zijn bij een gesprek met ouders over de zorgen. Het doel van het overleg met de aandachtsfunctionaris is: De aandachtsfunctionaris is als aanspreekpunt o.a. verantwoordelijk voor de ondersteuning en het zo goed mogelijk naleven van het stappenplan van de meldcode. Het stappenplan van de meldcode is ter inzage op Kinderdagverblijf Together aanwezig.