Groep  
     
   
Groep  
 
             
Together heeft 1 verticale groep, welke ruimte biedt aan maximaal 16 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar. Het is onder meer een bijzonder groep door de diversiteit aan leeftijd, waardoor zij veel spelenderwijs van elkaar leren en met elkaar geweldige ontdekkingen doen. De leidsters stimuleren het onderlinge contact door alle kinderen in elkaars nabijheid te brengen. De overeenkomst met een gezinssituatie is groot, ook daar kan er spraken zijn van het verschil in leeftijd. .

 

Er is naast aandacht voor de harmonie binnen de groep veel aandacht voor het individuele kind. Doordat kinderen op dezelfde groep blijven, met een vaste leidster in dezelfde ruimte, creëert dit een gevoel van vertrouwen, geborgenheid en emotionele veiligheid.Het is prettig en veilig als ieder kind een aantal persoonlijke eigendommen op het kinderdagverblijf heeft zoals een paar sloffen, reservekleding en een tandenborstel. Alle kinderen hebben een eigen mandje voor hun persoonlijke spulletjes. Er hangt een foto van elk kind, zodat alle ouders/verzorgers weten welke kinderen deel uitmaken van Together. Voor de kinderen biedt dit houvast: denk aan uw foto’s van thuis.
De voertaal binnen het kinderdagverblijf is Nederlands.